Pediatric First Aid CPR AED Training with Earl Montessori

เสริมสร้างความเตรียมพร้อมและการตอบสนองในสถานดูแลเด็ก

ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อ Earl Montessori ที่ให้สิทธิพิเศษในการร่วมมือใน การฝึกอบรม CPR AED การปฐมพยาบาลในเด็ก ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของพวกเขา ด้วยความร่วมมือกับ Bangkok First Aid เอิร์ล มอนเตสซอรี่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรับประกัน ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

Pediatric First Aid CPR AED Training with Earl Montessori

เสาหลักประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาคือการอุทิศตนและความจริงจังของครูและเจ้าหน้าที่ ที่ Earl Montessori เราได้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กๆ ครูและเจ้าหน้าที่ สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโปรแกรมการฝึกอบรม โดยยอมรับความรับผิดชอบในการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Pediatric First Aid CPR AED Training with Earl Montessori

หลักสูตรการปฐมพยาบาล CPR AED ในเด็ก ของเรา ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Earl Montessori ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมที่มีทักษะที่จำเป็นหลากหลาย หลักสูตรนี้ประกอบด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม โดยครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึง การประเมินสถานที่เกิดเหตุ และ การติดต่อความช่วยเหลือ ไปจนถึงการจัดการกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์โดยเฉพาะ

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น การสำลัก การหายใจ ปัญหา ภูมิแพ้ ปฏิกิริยา โรคเบาหวาน อาการชัก และ เหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ ความรู้ที่กว้างขวางนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรอบรู้

Pediatric First Aid CPR AED Training with Earl Montessori

สำหรับผู้ที่สนใจสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเด็กเล็กภายใต้การดูแลของพวกเขา เราขอเชิญชวนอย่างอบอุ่นให้มาสำรวจ หลักสูตรของเรา 

Pediatric First Aid CPR AED Training with Earl Montessori

ติดต่อเรา เพื่อค้นหาข้อมูลมากมายและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่เรานำเสนอ

ทิ้งข้อความไว้

ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่