ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2563

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่อักษรเริ่มต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

  • บริษัท (เรียกว่า "บริษัท " "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อสงวนสิทธิ์นี้) หมายถึง Bangkok First Aid Co. , Ltd, 1006/424 Master View Executive Place ชั้นใต้ดินเจริญนคร 34 แขวงบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600
  • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
  • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงบริการหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม
  • เว็บไซต์ อ้างถึง www.shop-bangkokfirstaid.com เข้าถึงได้จาก www.shop-bangkokfirstaid.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษทางตรงทางอ้อมผลที่ตามมาหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะในการกระทำของสัญญาความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือเนื้อหาของบริการ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมลบหรือแก้ไขเนื้อหาในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของไฟล์ Disclaimer Generator.

บริษัท ไม่รับประกันว่าบริการนี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ลิงค์ภายนอก Disclaimer

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ให้หรือดูแลโดยหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท

โปรดทราบว่า บริษัท ไม่รับประกันความถูกต้องความเกี่ยวข้องความตรงเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ให้บริการนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในเรื่องที่สนใจเท่านั้น แม้ว่า บริษัท จะใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบริการนั้นเป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะของกฎหมายกฎและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมีความล่าช้าการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ หรือสำหรับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการใช้งานที่เหมาะสม

บริษัท อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอไป บริษัท กำลังจัดทำเอกสารดังกล่าวสำหรับการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นการรายงานข่าวการสอนทุนการศึกษาหรือการวิจัย

บริษัท เชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็นการ "ใช้งานโดยชอบธรรม" ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อจุดประสงค์ของคุณเองที่นอกเหนือไปจากการใช้งานที่เหมาะสมคุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

มุมมองที่แสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริการอาจมีมุมมองและความคิดเห็นซึ่งเป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงนโยบายหรือจุดยืนอย่างเป็นทางการของผู้เขียนหน่วยงานองค์กรนายจ้างหรือ บริษัท อื่นใดรวมถึง บริษัท

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ความรับผิดและการตำหนิสำหรับการหมิ่นประมาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งที่เขียนหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

ไม่มีการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดทำขึ้นด้วยความเข้าใจว่า บริษัท ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและบริการด้านกฎหมายบัญชีภาษีหรือวิชาชีพอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรใช้แทนการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีกฎหมายหรือที่ปรึกษาที่มีความสามารถระดับมืออาชีพ

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษใด ๆ โดยบังเอิญทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณหรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้

"ใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง" ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันความครบถ้วนถูกต้องตรงเวลาหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้และไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง การรับประกันประสิทธิภาพความสามารถในการขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัท จะไม่รับผิดต่อคุณหรือใครก็ตามสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ให้บริการหรือสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องพิเศษหรือที่คล้ายคลึงกันแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้คุณสามารถติดต่อเรา:

  • ทางอีเมล: sales@bangkokfirstaid.com